Informatie over de inhoud van deze website

SignPartner wijst u ten aanzien van de website op het volgende:

  1. De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van SignPartner. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SignPartner. Deze toestemming is niet benodigd wanneer er sprake is van persoonlijk, niet commercieel gebruik.
  2. De op deze website getoonde informatie wordt door SignPartner met constante zorg en aandacht samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
  3. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. SignPartner behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
  4. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van SignPartner, deze zijn alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen. SignPartner is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites die niet door hen worden onderhouden.
  5. SignPartner sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Spandoeken, Reclameborden, Stickers, Vlaggen, je vindt ze op: